Издавачки центар Матице српске има Едицију Прва књига (покренуту 1957, први уредник Мирослав Антић), Антологијску едицију Десет векова српске књижевности (прво коло 2010, први уредник Миро Вуксановић) и Едицију Матица (покренуту 2007, прво коло су уредили Миро Вуксановић, предлагач основне концепције Издавачког центра, Славко Гордић и Миливој Ненин).

За Едицију Матица своје књиге по позиву дају савремени српски писци. Антологијска едиција излази према Концепцијским и уређивачким начелима. Обе едиције су у годишњим колима.
Конкурс за Едицију Прва књига стално је отворен.

Издавачки центар је објавио капитално издање, у два тома, Историја српске књижевне критике Предрага Палавестре. Историја заокружује раније објављену Едицију Српска књижевна критика у 25 томова, објављених од 1975. до 1995.
 
Едиција Прва књига
Уредништво
Проф. др Владислава Гордић Петковић, главни и одговорни уредник
Ласло Блашковић
Проф. др Ђорђе Деспић
Ненад Милошевић
Иван Радосављевић
    Бојан Самсон
SUPERBLUES

2007.
(Библиотека Прва књига ; књ. 242) - 62 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-83651-94-8
 
   
Биљана Стајић
РУЧАК ЗА 100 ДИНЏИ

2007.
(Библиотека Прва књига ; књ. 243) - 101 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-83651-96-2
     
   
Аријана Лубурић
РУЖДИ И МОРЕ ПРИЧА
елементи фантастике у прози Салмана Руждија

2007.
(Библиотека Прва књига ; књ. 244) - 176 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-83651-97-9
 
   
Жељко Митић
НЕОНСКА НЕСАНИЦА

2007.
(Библиотека Прва књига ; књ. 245) - 78 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-83651-95-5
     
   
Љиљана Јовановић
ТЕХНОЛОГИЈА МАМЕ

2008.
(Библиотека Прва књига ; књ. 246) - 95 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-016-5
 
   
Соња Јанков
ИМПРЕСИОНИСТИЧКИ КАДРОВИ

2008.
(Библиотека Прва књига ; књ. 247) - 46 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-017-2
     
   
Драгана Бошковић
ФАУНОМЕНОЛОГИЈА

2008.
(Библиотека Прва књига ; књ. 248) - 99 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-018-9
 
   
Павле Зелић
ПОСЛЕДЊА ВЕЛИКА АВАНТУРА

2009.
(Библиотека Прва књига ; књ. 249) - 190 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-047-9
     
   
Иван Антић
ТОНУС

2009.
(Библиотека Прва књига ; књ. 250) - 78 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-048-6
 
   
Исидора Веселиновић
ЕВЕРЗИЈА

2009.
(Библиотека Прва књига ; књ. 251) - 62 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-049-3
     
   
Викторија Кромбхолц
ПЛЕС ПО ЖИЦИ
2010.
(Библиотека Прва књига ; књ. 252) - 222 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-068-4
 
   
Чарна Поповић
АУТОКАНИБАЛИЗАМ
2010.
(Библиотека Прва књига ; књ. 253) - 77 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-070-7
     
   
Јасна Растегорац
ИСЕЧАК 8
2010.
(Библиотека Прва књига ; књ. 254) - 104 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-069-1
 
   
Марија Цветковић
АЛОГАРИТМИЈЕ
2010.
(Библиотека Прва књига ; књ. 255) - 43 стр. ; 17 cm.
ISBN 978-86-7946-065-3
 
Цена књига у Едицији Прва књига је 300 динара са ПДВ-ом.
 
 
 
 
Антологијска едиција
ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
 
Едиција
МАТИЦА
 
Едиција
ПРВА КЊИГА
 
СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Copyright : Издавачки центар Матице српске 2013.