Издавачки центар Матице српске има Антологијску едицију Десет векова српске књижевности (прво коло 2010, први уредник Миро Вуксановић) и Едицију Матица (покренуту 2007, прво коло су уредили Миро Вуксановић, предлагач основне концепције Издавачког центра, Славко Гордић и Миливој Ненин).

За Едицију Матица своје књиге по позиву дају савремени српски писци. Антологијска едиција излази према Концепцијским и уређивачким начелима. Обе едиције су у годишњим колима.

Издавачки центар је објавио капитално издање, у два тома, Историја српске књижевне критике Предрага Палавестре. Историја заокружује раније објављену Едицију Српска књижевна критика у 25 томова, објављених од 1975. до 1995.
 
 
Антологијска едиција
ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
 
Едиција
МАТИЦА
 
СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Copyright : Издавачки центар Матице српске