Издавачки центар Матице српске д.о.о.
21000 Нови Сад
Матице српске 1
Србија

ПИБ 104974930
Матични број 20277424
Текући рачун 325-9500600005414-07

Војвођанска банка а.д. Нови Сад
 
 

Директор и главни уредник ИЦМС
Академик Миро Вуксановић
021 528 910
021 66 13 457
e-mail: miro@bms.ns.ac.rs

e-mail: bms@eunet.rs

Продаја
Славица Лазић
021 523 567

 
 
Антологијска едиција
ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
 
Едиција
МАТИЦА
 
СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Copyright : Издавачки центар Матице српске