Издавачки центар Матице српске има Антологијску едицију Десет векова српске књижевности (прво коло 2010, први уредник Миро Вуксановић) и Едицију Матица (покренуту 2007, прво коло су уредили Миро Вуксановић, предлагач основне концепције Издавачког центра, Славко Гордић и Миливој Ненин).

За Едицију Матица своје књиге по позиву дају савремени српски писци. Антологијска едиција излази према Концепцијским и уређивачким начелима. Обе едиције су у годишњим колима.

Издавачки центар је објавио капитално издање, у два тома, Историја српске књижевне критике Предрага Палавестре. Историја заокружује раније објављену Едицију Српска књижевна критика у 25 томова, објављених од 1975. до 1995.
Едиција Матица
Уредништво
Академик Миро Вуксановић, главни и одговорни уредник
Проф. др Славко Гордић
Проф. др Миливој Ненин
    Стеван Раичковић
ЛЕТОПИС

2007.
(Едиција Матица ; књ. 1) - 248 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-00-7
 
   
Матија Бећковић
КАД БУДЕМ МЛАЂИ
(треће издање)

2010.
(Едиција Матица ; књ. 2) - 142 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-20-5
     
   
Светозар Кољевић
ВАВИЛОНСКИ ИЗАЗОВИ
о сусретима различитих култура у књижевности
2007.
(Едиција Матица ; књ. 3) - 241 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-03-8
 
   
Новица Петковић
ПОЕЗИЈА У ОГЛЕДАЛУ КРИТИКЕ

2007.
(Едиција Матица ; књ. 4) - 181 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-04-5
     
   
Павле Угринов
НИ СНОВИ, НИШТА ...

2007.
(Едиција Матица ; књ. 5) - 252 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-01-4
 
   
Мирослав Јосић Вишњић
ПИСМА СРПСКИМ ПИСЦИМА

2007.
(Едиција Матица ; књ. 6) - 230 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-02-1
     
   
Милорад Павић
ВЕШТАЧКИ МЛАДЕЖ
(издање са CD-ом)

2009.
(Едиција Матица ; књ. 7) - 157 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-08-3
 
   
Владета Јеротић
ЕСЕЈИ
психолошке и религијске теме

2009.
(Едиција Матица ; књ. 8) - 135 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-09-0
     
   
Стеван Тонтић
СВЕТО И ПРОКЛЕТО

2009.
(Едиција Матица ; књ. 9) - 89 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-10-6
 
   
Милован Данојлић
ПРИЧА О ПРИПОВЕДАЧУ
оглед из аутофикције

2009.
(Едиција Матица ; књ. 10) - 283 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-11-3
     
   
Ксенија Марицки-Гађански
ИЗ ДРУГОГ УГЛА
огледи о српској књижевности

2009.
(Едиција Матица ; књ. 11) - 215 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-16-8
 
   
Радован Вучковић
ПАРАЛЕЛЕ И УКРШТАЊА

2009.
(Едиција Матица ; књ. 12) - 243 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-17-5
     
   
Нада Милошевић-Ђорђевић
РАДОСТ ПРЕПОЗНАВАЊА
2011.
(Едиција Матица ; књ. 13) - 250 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-30-4
 
   
Ранко Рисојевић
ГОСПОДСКА УЛИЦА HERRENGASSE
(Бањалучка трилогија, 2)
2010.
(Едиција Матица ; књ. 14) - 266 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-29-8
     
   
Mомир Војводић
ГЛАДНА ГОРА
2010.
(Едиција Матица ; књ. 15) - 169 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-28-1
 
   
Mирослав Егерић
СКЕРЛИЋЕВ КРИТИЧКИ ДУХ
2011.
(Едиција Матица ; књ. 16) - 203 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-41-0
     
   
Светлана Велмар-Јанковић
СРОДНИЦИ
2013.
(Едиција Матица ; књ. 17) - 306 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-62-5
 
   
Љубомир Симовић
"ТИТАНИК" У АКВАРИЈУМУ
6. мај 2007 - 6. мај 2013.
2013.
(Едиција Матица ; књ. 18) - 203 стр. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87079-63-2
 
Цена књига у Едицији Матица је 600 динара са ПДВ-ом, изузев Вештачог младежа (издање са CD-ом) чија је цена 800 динара са ПДВ-ом.
 
 
Антологијска едиција
ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
 
Едиција
МАТИЦА
 
СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Copyright : Издавачки центар Матице српске