ПЕТНАЕСТО КОЛО (2024)
 
 
 
 

Уређивачки одбор
Главни и одговорни уредник
Академик Миро Вуксановић

Уредници
Академик Злата Бојовић
Проф. емеритус др Славко Гордић
Проф. др Томислав Јовановић
Проф. др Горан Максимовић
Др Марко Недић
Проф. др Миливој Ненин, дописни члан САНУ

 
 
 
 
 
 
 
Антологијска едиција
Десет векова српске књижевности
(књиге у припреми, шеснаесто и наредна кола)
 
Милован Данојлић (бр. 95)
приређивач проф. др Валентина Хамовић
Светислав Басара (бр. 105)
приређивач др Драган Бабић
Aнтологија сатире и афоризма (бр. 117)
приређивач проф. емеритус др Љиљана Пешикан-Љуштановић
Светислав Стефановић, Ранко Младеновић (бр. 127)
приређивач др Драгана Бедов
Миодраг Борисављевић, Момчило Миланков (бр. 138)
приређивач др Бојана Поповић
Ристо Ратковић, Ћамил Сијарић (бр. 145)
приређивач др Радоје Фемић
Танасије Младеновић, Слободан Марковић (бр. 152)
приређивач мр Биљана Мичић
Слободан Џунић (бр. 154)
приређивач проф. др Данијела Костадиновић
Воја Чолановић (бр. 157)
приређивач др Јелена Журић
Жарко Ђуровић, Момир Војводић (бр. 163)
приређивач мр Александар Ћуковић
Мирослав Антић, Душко Трифуновић (бр. 167)
приређивач проф. др Мина Ђурић
Божидар Тимотијевић, Велимир Лукић (бр. 168)
приређивач др Марко Аврамовић
Младен Марков (бр. 170)
приређивач мср Јована Војводић
Гроздана Олујић (бр. 171)
приређивач проф. др Зорана Опачић
Добрица Ерић, Милена Јововић, Србољуб Митић (бр. 174)
приређивач др Јелена Марићевић Балаћ
Огледи Слободана Јовановића (бр. 180)
приређивач др Бранко Вранеш
Есеји Сретена Марића (бр. 181)
приређивач проф. др Горана Раичевић
Огледи Николе Милошевића (бр. 183)
приређивач др Кристијан Олах
Историја српске књижевности Јована Деретића (бр. 184)
приређивач проф. др Горан Максимовић
Историја дубровачке књижевности Злате Бојовић (бр. 185)
приређивач академик АНУРС Бранко Летић
 Сталну подршку овом националном пројекту дају Министарство културе, Покрајински секретаријат за културу и Град Нови Сад.
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (петнаесто коло у 11 књига, 2024)
 
 
 
Иво Војновић
приређивач академик Злата Бојовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 122) - 211 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-78-3
 
 
 
Анђелко Крстић. Боривоје Јевтић
приређивач др Мирјана Бојанић Ћирковић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 126) - 429 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-70-7
 
 
 
Даница Марковић. Милица Јанковић
приређивач проф. др Јелена Јовановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 130) - 385 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-73-8
 
 
 
Григор Витез. Драган Лукић
приређивачи др Тамара Грујић, др Тијана Тропин
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 148) - 401 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-76-9
 
 
 
Павле Поповић. Гојко Јањушевић
приређивач мср Милена Кулић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 149) - 307 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-69-1
 
 
 
Данило Николић
приређивач проф. др Јелена Панић Мараш
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 159) - 375 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-75-2
 
 
 
Александар Ристовић
приређивач др Марко Аврамовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 169) - 335 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-74-5
 
 
 
Жарко Команин
приређивач др Радоје Фемић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 172) - 283 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-72-1
 
 
 
Бранислав Петровић
приређивач др Соња Миловановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 175) - 337 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-71-4
 
 
 
Бранимир Шћепановић
приређивач мр Александар Ћуковић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 177) - 263 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-68-4
 
 
 
Антологија српске приповетке
приређивач проф. др Михајло Пантић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 186) - 477 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-67-7
 
Цена комплета петнаестог кола је 24.200 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (четрнаесто коло у 10 књига, 2023)
 
 
 
Борислав Радовић
приређивач др Марко Аврамовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 94) - 337 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-63-9
 
 
 
Љубивоје Ршумовић
приређивач проф. др Зорана З. Опачић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 97) - 319 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-57-8
 
 
 
Давид Албахари
приређивач Драган Бабић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 103) - 351 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-64-6
 
 
 
Радослав Петковић
приређивач мср Нина Живковић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 104) - 335 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-62-2
 
 
 
Жарко Васиљевић. Душан Васиљев
приређивач др Бојана Поповић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 137) - 353 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-61-5
 
 
 
Александар Вучо. Душан Матић
приређивачи др Драгана Бедов и др Жељка Пржуљ
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 141) - 407 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-65-3
 
 
 
Милан Дединац. Марко Ристић
приређивач мр Биљана Мичић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 144) - 407 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-60-8
 
 
 
Скендер Куленовић
приређивач др Срђан Орсић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 147) - 335 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-58-5
 
 
 
Арсен Диклић
приређивач др Милица Алексић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 155) - 201 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-66-0
 
 
 
Бранко В. Радичевић
приређивач мр Милан Громовић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 158) - 425 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-59-2
 
Цена комплета четрнаестог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (тринаесто коло у 10 књига, 2022)
 
 
 
Светлана Велмар-Јанковић
приређивач проф. др Радивоје Микић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 90) - 390 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-47-9
 
 
 
Мирко Ковач
приређивач проф. др Стојан Ђорђић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 96) - 384 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-48-6
 
 
 
Душан Ковачевић  (прва књига)
приређивач проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 102) - 258 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-49-3
 
 
 
Душан Ковачевић  (друга књига)
приређивач проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 102) - 262 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-50-9
 
 
 
Алекса Шантић
приређивач др Катарина Вучић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 123) - 304 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-54-7
 
 
 
Милета Jакшић. Сима Пандуровић
приређивачи проф. др Зорица Хаџић и др Сања Париповић Крчмар
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 124) - 340 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-52-3
 
 
 
Иво Ћипико. Исак Самоковлија
приређивачи проф. др Горан Максимовић и др Мирјана Лукић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 125) - 466 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-56-1
 
 
 
Милан Ракић
приређивач проф. др Ђорђе Деспић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 129) - 194 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-51-6
 
 
 
Станислав Краков. Бранимир Ћосић
приређивач проф. др Валентина Хамовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 140) - 372 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-53-0
 
 
 
Мирослав Поповић
приређивач др Марко Недић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 160) - 348 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-55-4
 
Цена комплета тринаестог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (дванаесто коло у 10 књига, 2021)
 
 
 
Гаврил Стефановић Венцловић. Алексије Везилић. Јован Мушкатировић
приређивач проф. др Зорица Несторовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 16) - 436 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-46-2
 
 
 
Станислав Винавер
приређивач др Жељка Пржуљ
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 49) - 382 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-37-0
 
 
 
Александар Tишма
приређивач др Срђан Орсић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 75) - 362 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-43-1
 
 
 
Милосав Тешић
приређивач др Драган Хамовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 101) - 288 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-38-7
 
 
 
Пријатељи мога века Добрице Ћосића
приређивач Марко Крстић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 121) - 324 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-44-8
 
 
 
Светозар Ћоровић
приређивач проф. др Душко Певуља
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 128) - 288 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-39-4
 
 
 
Владислав Петковић Дис
приређивач проф. др Соња Веселиновић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 132) - 209 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-40-0
 
 
 
Милан Кашанин
приређивач проф. др Зорица Хаџић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 139) - 371 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-41-7
 
 
 
Раде Драинац. Љубиша Јоцић
приређивач мср Милена Кулић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 142) - 370 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-45-5
 
 
 
Борислав Михајловић Михиз
приређивач др Бојана Поповић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 156) - 308 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-42-4
 
Цена комплета дванаестог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (једанаесто коло у 11 књига, 2020)
 
 
 
Марин Држић
приређивач академик Злата Бојовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 11) - 322 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-28-8
 
 
 
Драгослав Михаиловић  (прва књига)
приређивач проф. др Радивоје Микић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 85) - 302 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-34-9
 
 
 
Драгослав Михаиловић  (друга књига)
приређивач проф. др Радивоје Микић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 86) - 284 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-35-6
 
 
 
Матија Бећковић
приређивач дописни члан САНУ Јован Делић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 98) - 402 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-26-4
 
 
 
Књига о Лази Костићу Станислава Винавера
приређивач проф. др Миливој Ненин, дописни члан САНУ
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 114) - 514 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-33-2
 
 
 
Антологија грађанске поезије
приређивач проф. емеритус др Марија Клеут
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 120) - 244 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-30-1
 
 
 
Григорије Божовић
приређивач мср Марија Благојевић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 131) - 332 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-31-8
 
 
 
Тодор Манојловић. Десимир Благојевић
приређивач др Бојана Поповић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 133) - 344 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-32-5
 
 
 
Милутин Ускоковић
приређивач проф. др Горан Максимовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 134) - 360 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-27-1
 
 
 
Вељко Милићевић
приређивач мр Биљана Мичић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 135) - 330 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-29-5
 
 
 
Милутин Бојић
приређивач др Александар Пејчић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 136) - 330 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-36-3
 
Цена комплета једанаестог кола је 24.200 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (десето коло у 10 књига, 2019)
 
 
 
Александар Пишчевић, Сава Текелија, Анка Обреновић
приређивачи проф. емеритус др Марија Клеут и Радмила Гикић Петровић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 19) - 296 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-16-5
 
 
 
Павле Соларић, Јован Дошеновић, Јован Пачић
приређивач проф. емеритус др Душан Иванић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 23) - 300 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-17-2
 
 
 
Јован Хаџић, Јован Суботић, Василије Суботић
приређивач проф. др Зорица Несторовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 27) - 442 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-18-9
 
 
 
Лазар Комарчић, Пера Тодоровић
приређивач др Љиљана Костић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 37) - 326 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-19-6
 
 
 
Милован Глишић, Радоје Домановић
приређивач проф. др Горан Максимовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 39) - 450 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-20-2
 
 
 
Радомир Константиновић
приређивач Радивој Цветићанин
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 78) - 242 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-21-9
 
 
 
Милорад Павић
приређивач др Јелена Марићевић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 81) - 392 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-22-6
 
 
 
Новица Тадић
приређивач Селимир Радуловић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 100) - 268 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-23-3
 
 
 
Знакови поред пута Иве Андрића
приређивач проф. емеритус др Славко Гордић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 115) - 412 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-24-0
 
 
 
Аница Савић Ребац
приређивач проф. др Саша Радојчић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 119) - 226 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-25-7
 
Цена комплета десетог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (девето коло у 10 књига, 2018)
 
 
 
Димитрије Кантакузин, Константин Михаиловић из Островице, Пајсије, Арсеније III Црнојевић
приређивач проф. др Томислав Јовановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 4) - 251 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-10-3
 
 
 
Јелена Димитријевић, Владан Ђорђевић
приређивачи др Слободанка Пековић и др Љиљана Костић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 45) - 407 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-07-3
 
 
 
Добрица Ћосић (прва књига)
приређивач проф. др Милан Радуловић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 71) - 227 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-08-0
 
 
 
Добрица Ћосић (друга књига)
приређивач проф. др Милан Радуловић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 71) - 269 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-09-7
 
 
 
Миодраг Павловић
приређивач проф. др Ђорђе Деспић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 79) - 389 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-10-3
 
 
 
Данило Киш
приређивач проф. др Михајло Пантић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 92) - 441 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-11-0
 
 
 
Мирослав Јосић Вишњић
приређивач проф. др Радивоје Микић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 99) - 339 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-12-7
 
 
 
Антологија књижевности за децу (прва књига)
приређивач проф. др Зорана Опачић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 116) - 443 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-13-4
 
 
 
Антологија књижевности за децу (друга књига)
приређивач проф. др Зорана Опачић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 116) - 361 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-14-1
 
 
 
Божидар Кнежевић
приређивач проф. др Саша Радојчић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 118) - 187 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-15-8
 
Цена комплета деветог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (осмо коло у 10 књига, 2017)
 
 
 
Народне приповетке и предања
приређивач проф. др Снежана Самарџија
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 10) - 274 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-96-0
 
 
 
Јеротеј Рачанин, Јован Рајић, Михаило Максимовић
приређивачи проф. др Томислав Јовановић, мр Драгана Грбић и проф. др Мирјана Д. Стефановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 17) - 285 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-05-9
 
 
 
Вук Стефановић Караџић
приређивач проф. емеритус др Марија Клеут
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 24) - 232 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-97-7
 
 
 
Стефан Митров Љубиша, Марко Миљанов
приређивач проф. др Лидија Томић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 33) - 467 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-98-4
 
 
 
Љубомир Ненадовић, Милица Стојадиновић Српкиња
приређивач Радмила Гикић Петровић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 34) - 295 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-99-1
 
 
 
Oскар Давичо
приређивач мр Биљана Мичић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 65) - 355 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-00-4
 
 
 
Антоније Исаковић
приређивач проф. др Владислава Гордић Петковић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 74) - 248 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-01-1
 
 
 
Борислав Пекић (прва књига)
приређивач проф. др Петар Пијановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 82) - 345 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-02-8
 
 
 
Борислав Пекић (друга књига)
приређивач проф. др Петар Пијановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 83) - 324 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-03-5
 
 
 
Љубомир Симовић
приређивач Богдан А. Поповић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 93) - 339 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-04-2
 
Цена комплета осмог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (седмо коло у 10 књига, 2016)
 
 
 
Герасим Зелић, Викентије Ракић, Сава Мркаљ
приређивачи Боривој Чалић и др Исидора Поповић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 18) - 327 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-86-1
 
 
 
Нићифор Нинковић, Прота Матеја Ненадовић
приређивач проф. др Милисав Савић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 25) - 329 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-87-8
 
 
 
Сима Милутиновић Сарајлија
приређивач проф. др Душан Иванић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 26) - 405 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-91-5
 
 
 
Јаков Игњатовић
приређивач др Снежана Милосављевић Милић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 31) - 445 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-92-2
 
 
 
Ђура Јакшић
приређивач проф. др Душко Певуља
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 35) - 429 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-93-9
 
 
 
Момчило Настасијевић
приређивач мр Биљана Мичић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 61) - 251 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-89-2
 
 
 
Миодраг Булатовић
приређивач академик Миро Вуксановић; предговор академик Матија Бећковић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 84) - 407 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-88-5
 
 
 
Живојин Павловић
приређивач др Бојан Јовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 88) - 361 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-94-6
 
 
 
Јован Христић
приређивач проф. др Бојана Стојановић Пантовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 89) - 231 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-90-8
 
 
 
Бранко Миљковић
приређивач проф. др Радивоје Микић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 91) - 227 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-95-3
 
Цена комплета седмог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (шесто коло у 12 књига, 2015)
 
 
 
Данило II, Данилов ученик, Григорије Цамблак, Јефимија, Данило III, Стефан Лазаревић, Андоније Рафаил, Константин Филозоф, Јелена Балшић, Никон Јерусалимац
приређивач проф. др Томислав Јовановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 3) - 289 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-83-0
 
 
 
Епске народне песме
приређивач проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 8) - 483 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-75-5
 
 
 
Атанасије Стојковић, Јоаким Вујић
приређивач мр Драгана Грбић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 21) - 383 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-82-3
 
 
 
Лукијан Мушицки
приређивач проф. др Мирјана Д. Стефановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 22) - 161 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-79-3
 
 
 
Лаза Лазаревић, Јанко Веселиновић
приређивач др Снежана Милосављевић Милић (у сарадњи са др Мирком Ђукићем)
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 40) - 527 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-80-9
 
 
 
Драгутин Илић
приређивач др Владимир Гвозден
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 43) - 303 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-78-6
 
 
 
Бошко Петровић
приређивач проф. емеритус др Славко Гордић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 70) - 319 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-74-8
 
 
 
Васко Попа
приређивач др Драган Хамовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 73) - 275 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-76-2
 
 
 
Стеван Раичковић
приређивач Мирослав Максимовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 77) - 363 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-77-9
 
 
 
Александар Поповић
приређивач проф. др Јован Љуштановић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 80) - 269 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-85-4
 
 
 
Иван В. Лалић
приређивач мр Соња Веселиновић

(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 86) - 255 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-84-7
 
 
 
Слободан Селенић
приређивач др Марко Недић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 87) - 331 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-81-6
Цена комплета шестог кола је 26.400 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (пето коло у 10 књига, 2014)
 
 
 
Џиво Гундулић
приређивач академик Злата Бојовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 12) - 375 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-69-4
 
 
 
Ђорђе Марковић Кодер
приређивач др Драган Бошковић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 29) - 307 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-70-0
 
 
 
Вељко Петровић
приређивач проф. др Ђорђе Деспић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 53) - 415 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-67-0
 
 
 
Десанка Максимовић
приређивач проф. др Станиша Тутњевић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 63) - 403 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-66-3
 
 
 
Меша Селимовић
приређивач проф. др Јован Делић, дописни члан САНУ
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 66) - 535 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-65-6
 
 
 
Михаило Лалић
приређивач проф. др Лидија Томић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 68) - 535 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-73-1
 
 
 
Бранко Ћопић
приређивач проф. др Стојан Ђорђић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 69) - 449 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-71-7
 
 
 
Душан Радовић
приређивач проф. др Петар Пијановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 72) - 395 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-68-7
 
 
 
Павле Угринов
приређивач Ненад Шапоња
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 76) - 379 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-64-9
 
 
 
Књига о Његошу Исидоре Секулић
приређивач др Слободанка Пековић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 113) - 305 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-72-4
 
Цена комплета петог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (четврто коло у 10 књига, 2013)
 
 
 
Стара српска поезија; записи и натписи, аренге
приређивач проф. др Томислав Јовановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 5) - 457 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-61-8
 
 
 
Лирско-епске народне песме
приређивач проф. емеритус др Марија Клеут
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 9) - 267 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-60-1
 
 
 
Симеон Пишчевић
приређивач проф. др Мирјана Д. Стефановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 14) - 407 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-58-8
 
 
 
Војислав Илић
приређивач проф. др Зорица Хаџић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 44) - 371 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-56-4
 
 
 
Светолик Ранковић
приређивач проф. др Радослав Ераковић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 46) - 307 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-54-0
 
 
 
Бранислав Нушић
приређивач проф. др Јован Љуштановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 47) - 525 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-59-5
 
 
 
Јован Дучић
приређивач мр Бојан Чолак
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 48) - 524 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-57-1
 
 
 
Владан Десница
приређивач проф. др Жељко Милановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 64) - 435 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-55-7
 
 
 
Милован Ђилас
приређивач академик Миро Вуксановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 67) - 421 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-53-3
 
 
 
Књига о Змају Лазе Костића
приређивач проф. др Миливој Ненин, дописни члан САНУ
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 112) - 456 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-52-6
 
Цена комплета четвртог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (треће коло у 10 књига, 2012)
 
 
 
Стефан Првовенчани, Доментијан, Теодосије
приређивач проф. др Љиљана Јухас Георгиевска
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 2) - 433 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-50-2
 
 
 
Лирске народне песме
приређивач проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 7) - 335 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-51-9
 
 
 
Српски рјечник или азбучни роман : књижевни делови првог и другог издања (1818, 1852) / Вук Стеф. Караџић
приређивач академик Миро Вуксановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 107) - 555 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-42-7
 
 
 
Бранко Радичевић
приређивач проф. др Татјана Јовићевић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 32) - 287 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-47-2
 
 
 
Јован Јовановић Змај
приређивач проф. др Тања Поповић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 36) - 483 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-46-5
 
 
 
Драгиша Васић
приређивач др Марко Недић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 54) - 392 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-44-1
 
 
 
Иво Андрић (трећа књига)
приређивач проф. емеритус др Славко Гордић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 57) - 485 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-49-6
 
 
 
Милош Црњански (трећа књига)
приређивач проф. др Горана Раичевић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 60) - 621 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-43-4
 
 
 
Антологија Богдан Поповић
приређивач академик Предраг Палавестра
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 108) - 493 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-45-8
 
 
 
Растко Петровић
приређивач проф. др Бојана Стојановић Пантовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 62) - 421 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-48-9
 
Цена комплета трећег кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (друго коло у 10 књига, 2011)
 
 
 
Захарија Орфелин
приређивач Боривој Чалић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 13) - 395 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-34-2
 
 
 
Милован Видаковић
приређивач проф. др Радослав Ераковић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 20) - 341 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-38-0
 
 
 
Лаза Костић
приређивач академик Љубомир Симовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 38) - 441 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-31-1
 
 
 
Симо Матавуљ
приређивач проф. др Драгана Вукићевић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 41) - 363 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-40-3
 
 
 
Стеван Сремац
приређивач проф. др Горан Максимовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 42) - 465 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-32-8
 
 
 
Петар Кочић
приређивач академик Светозар Кољевић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 50) - 275 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-33-5
 
 
 
Исидора Секулић
приређивач проф. др Слободанка Пековић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 52) - 465 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-37-3
 
 
 
Иво Андрић (друга књига)
приређивач проф. емеритус др Славко Гордић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 56) - 504 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-36-6
 
 
 
Милош Црњански (друга књига)
приређивач проф. др Горана Раичевић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 59) - 501 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-39-7
 
 
 
Јован Скерлић
приређивач академик Предраг Палавестра
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 109) - 439 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-35-9
 
Цена комплета другог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција Десет векова српске књижевности (прво коло у 10 књига, 2010)
 
 
 
Свети Сава
приређивач проф. др Томислав Јовановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 1) - 229 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-19-9
 
 
 
Једноставни облици народне књижевности
приређивач проф. емеритус др Марија Клеут
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 6) - 281 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-21-2
 
 
 
Поезија Дубровника и Боке Которске
приређивач академик Злата Бојовић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 111) - 347 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-24-3
 
 
 
Доситеј Обрадовић
приређивач проф. др Мирјана Д. Стефановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 15) - 455 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-22-9
 
 
 
Јован Стерија Поповић
приређивач проф. др Сава Дамјанов
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 28) - 451 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-27-4
 
 
 
Петар II Петровић Његош
приређивач академик Миро Вуксановић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 30) - 419 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-12-0
 
 
 
Борисав Станковић
приређивач др Марко Недић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 51) - 401 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-25-0
 
 
 
Иво Андрић (прва књига)
приређивач проф. емеритус др Славко Гордић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 55) - 365 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-18-2
 
 
 
Милош Црњански (прва књига)
приређивач проф. др Миливој Ненин, дописни члан САНУ
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 58) - 459 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-26-7
 
 
 
Антологија српског песништва (XI-XX век)
приређивач академик Миодраг Павловић
(Антологијска едиција Десет векова српске књижевности ; књ. 110) - 393 стр. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-23-6
 
Цена комплета првог кола је 22.000 динара са ПДВ-ом, а цена појединачне књиге 2.200 динара са ПДВ-ом.
При куповини комплета одобрава се попуст од 25%
.
 
 
Антологијска едиција
ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
 
Едиција
МАТИЦА
 
СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Copyright : Издавачки центар Матице српске