Концепцијска и уређивачка начела
1.
Антологијска едиција ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (у даљем тексту: Антологија) пројекат је од националног значаја, а започет је у Издавачком центру Матице српске 2007. године.

2.
Предлог за објављивање Антологије (с почетним именом Српска књижевност у 150 књига) поднели су Миро Вуксановић, Славко Гордић, Миливој Ненин и Гојко Тешић. Предлог су у 2007. години прихватили: Скупштина Издавачког центра Матице српске (у даљем тексту: Центар), Управни одбор и Скупштина Матице српске (12. април 2008). Иницијативу је подржала и Српска књижевна задруга.

3.
Управни одбор Матице српске именовао је 17. новембра 2008. године главног и одговорног уредника Центра, а на његов предлог су Скупштина Центра (23. децембар 2008) и Управни одбор Матице српске (16. март 2009) именовали Уређивачки одбор Антологије.

4.
Антологија ће приказати целовит развитак српске књижевности, с намером да је валоризује (превреднује) по новим сазнањима и мерилима.

5.
Антологија ће по периодима, избором најбољих и репрезентативних дела, без пристрасности према било којем књижевном правцу или стилу, обухватити домете српске књижевности и њен значај.

6.
Антологија ће бити хронолошка (не мора бити објављивана хронолошки), а као нарочит књижевноисторијски преглед стваралачки ће да представља и сучељује мерила свог времена и минулих доба.

7.
Антологија ће показивати и везе српске литературе с другим литературама, опште моделе и мотиве, утицаје и сродности, али, пре свега, њену особеност и неспорне вредности.

8.
Антологија ће обухватити десет векова српске књижевности, од књижевних радова из XII века до XXI века, укључујући све жанрове усмене и писане књижевности која је настала на српском језику.

9.
Антологија ће равномерно приказати српску народну књижевност, српску књижевност средњег века, ренесансе, барока, потом осамнаестог, деветнаестог, двадесетог и почетка двадесет и првог века, с намером да остане отворена за изузетна дела која ће се појавити у току њеног објављивања и касније.

10.
У Антологији ће бити заступљени најзначајнији писци српског језика без обзира када је њихово дело настало, где је штампано и на којем облику или наречју српског језика је написано, без примене било каквих (територијалних, временских) „кључева“.

11.
Књиге у Антологији ће бити штампане применом савременог правописа Матице српске, осим када језичко-стилске особености дела захтевају извесна одступања.

12.
У Антологији, у једном тому, могу бити штампани радови истог писца који припадају различитим жанровима, као и сродни текстови више одабраних аутора (у постојећим или нарученим антологијама; по епохама, односно жанровима у њима).

13.
Сваку књигу у Антологији приређиваће стручњаци за поједине периоде српске књижевности и за поједине писце, по уједначеном научном моделу који ће донети Уређивачки одбор.

14.
Свака књига у Антологији ће уз одабране текстове имати:
а) предговор (нови текст обима до једног ауторског табака);
б) хронологију живота и рада писца (основни подаци);
в) библиографски прилог (прва издања, сабрана дела, селективна литература, подаци о целовитим или лексиконским библиографијама);
г) напомене приређивача (основни подаци о приређивању, укључив и научна начела за транскрибовање и слична објашњења).
д) изабрани текст критичара (обим 1-1,5 табак, једног аутора или највише три аутора).

15.
Уређивачки одбор ће одлучити које ће књиге имати регистар или регистре, речнике мање познатих речи, објашњења, као и друге додатке.

16.
Антологија ће излазити у годишњим колима, а избор писаца и њихових дела обављаће се у етапама. Књиге за прво коло биће приређене и објављене 2009. и 2010. године.

17.
Антологија се финансира из републичког и покрајинског буџета, из донација и сопствених прихода Центра, као и учешћем извршног издавача (саиздавача) ако се о томе склопи повољан уговор.

18.
Књиге у Антологији ће бити у једнообразној опреми, у тврдом повезу, прикладног облика и обима (до 500 страница већег формата), на тонираном папиру, у тиражу који ће бити одређен након расписа за претплату и на основу обавеза према финансијерима.

19.
Ова Концепцијска и уређивачка начела чланови Уређивачког одбора Антологије прихватили су на седницама 27. маја, 7. јула, 16. новембра 2009, 23. фебруара 2011. и 5. децембра 2018. године, а у даљем раду ће их допуњавати и примењивати.
 
КЊИГЕ И ПИСЦИ У ПРВОЈ СЕРИЈИ

111. Свети Сава 
112. Стефан Првовенчани, Доментијан, Теодосије
113. Данило II, Данилов ученик, Григорије Цамблак, Јефимија, Данило III, Стефан Лазаревић, Андоније Рафаил, Константин Философ, Јелена Балшић, Никон Јерусалимац
114. Димитрије Кантакузин, Константин Михаиловић из Островице, Пајсије, Арсеније III Црнојевић
115. Стара српска поезија; записи и натписи, аренге
116. Једноставни облици народне књижевности
117. Лирске народне песме
118. Епске народне песме
119. Лирско-епске народне песме
110. Народне приповетке и предања
111. Марин Држић
112. Џиво Гундулић
113. Захарија Орфелин
114. Симеон Пишчевић
115. Доситеј Обрадовић
116. Гаврил Стефановић Венцловић, Алексије Везилић, Јован Мушкатировић, грађанска поезија
117. Јеротеј Рачанин, Јован Рајић, Михаило Максимовић
118. Герасим Зелић, Викентије Ракић, Саво Мркаљ
119. Александар Пишчевић, Сава Текелија, Анка Обреновић
120. Милован Видаковић
121. Атанасије Стојковић, Јоаким Вујић
122. Лукијан Мушицки
123. Павле Соларић, Јован Дошеновић, Јован Пачић
124. Вук Стефановић Караџић
125. Нићифор Нинковић, Прота Матеја Ненадовић
126. Сима Милутиновић Сарајлија
127. Јован Хаџић, Јован Суботић, Василије Суботић
128. Јован Стерија Поповић
129. Ђорђе Марковић Кодер
130. Петар II Петровић Његош
131. Јаков Игњатовић
132. Бранко Радичевић
133. Стефан Митров Љубиша, Марко Миљанов
134. Љубомир Ненадовић, Милица Стојадиновић Српкиња
135. Ђура Јакшић
136. Јован Јовановић Змај
137. Лазар Комарчић, Пера Тодоровић
138. Лаза Костић
139. Милован Глишић, Радоје Домановић
140. Лаза Лазаревић, Јанко Веселиновић
141. Симо Матавуљ
142. Стеван Сремац
143. Драгутин Илић
144. Војислав Илић
145. Јелена Димитријевић, Владан Ђорђевић
146. Светолик Ранковић
147. Бранислав Нушић
148. Јован Дучић
149. Станислав Винавер
150. Петар Кочић
151. Борисав Станковић
152. Исидора Секулић
153. Вељко Петровић
154. Драгиша Васић
1
55. Иво Андрић
156. Иво Андрић
157. Иво Андрић
158. Милош Црњански
159. Милош Црњански
160. Милош Црњански
161. Момчило Настасијевић
162. Растко Петровић
163. Десанка Максимовић
164. Владан Десница
165. Оскар Давичо
166. Меша Селимовић
167. Милован Ђилас
168. Михаило Лалић
169. Бранко Ћопић
170. Бошко Петровић
171. Добрица Ћосић (I-II)
172. Душан Радовић
173. Васко Попа
174. Антоније Исаковић
175. Александар Тишма
176. Павле Угринов
177. Стеван Раичковић
178. Радомир Константиновић
179. Миодраг Павловић
180. Александар Поповић
181. Милорад Павић
182. Борислав Пекић
183. Борислав Пекић
184. Миодраг Булатовић
185. Драгослав Михаиловић
186. Иван В. Лалић
187. Слободан Селенић
188. Живојин Павловић
189. Јован Христић
190. Светлана Велмар-Јанковић
191. Бранко Миљковић
192. Данило Киш
193. Љубомир Симовић
194. Борислав Радовић
195. Милован Данојлић
196. Мирко Ковач
197. Љубивоје Ршумовић
198. Матија Бећковић
199. Мирослав Јосић Вишњић
100. Новица Тадић
101. Милосав Тешић
102. Душан Ковачевић
103. Давид Албахари
104. Радослав Петковић
105. Светислав Басара
106. Горан Петровић

ПОСЕБНЕ КЊИГЕ

107. Српски рјечник Вука Стефановића Караџића
108. Антологија Богдан Поповић
109. Књига Јована Скерлића
110. Антологија српског песништва Миодрага Павловића
111. Поезија Дубровника и Боке которске Злате Бојовић
112. Књига о Змају Лазе Костића
113. Књига о Његошу Исидоре Секулић
114. Књига о Лази Костићу Станислава Винавера
115. Знакови поред пута Иве Андрића
116. Антологија српске књижевности за децу
117. Антологија сатире и афоризма
118. Књига Божидара Кнежевића
119. Књига Анице Савић Ребац
120. Антологија грађанске поезије
121. Сведочења Добрице Ћосића

 
 
ДРУГА СЕРИЈА, ПРВИ ДЕО

Писци који нису у првој серији, који су рођени до 1930. године и чије је дело завршено

 

122. Иво Војновић
123. Алекса Шантић
124. Милета Јакшић, Сима Пандуровић
125. Иво Ћипико, Исак Самоковлија
126. Анђелко Крстић, Боривоје Јевтић
127. Светислав Стефановић, Ранко Младеновић
128. Светозар Ћоровић
129. Милан Ракић
130. Даница Марковић, Милица Јанковић
131. Григорије Божовић
132. Владислав Петковић Дис
133. Тодор Манојловић, Десимир Благојевић
134. Милутин Ускоковић
135. Вељко Милићевић
136. Милутин Бојић
137. Жарко Васиљевић, Душан Васиљев
138. Миодраг Борисављевић, Момчило Миланков
139. Милан Кашанин
140. Станислав Краков, Бранимир Ћосић
141. Александар Вучо, Душан Матић
142. Раде Драинац, Љубиша Јоцић
143. Душан Ђуровић, Милка Жицина
144. Милан Дединац, Марко Ристић
145. Ристо Ратковић, Ћамил Сијарић
146. Радован Зоговић, Душан Костић
147. Скендер Куленовић
148. Григор Витез, Драган Лукић
149. Александар Лесо Ивановић, Павле Поповић
150. Јара Рибникар, Младен Ољача
151. Ерих Кош
152. Танасије Младеновић, Слободан Марковић
153. Војин Јелић
154. Слободан Џунић
155. Арсен Диклић
156. Борислав Михајловић Михиз
157. Воја Чолановић
158. Бранко В. Радичевић
159. Данило Николић
160. Мирослав Поповић
161. Данко Поповић, Војислав Лубарда

 
 
Антологијска едиција
ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
 
Едиција
МАТИЦА
 
СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Copyright : Издавачки центар Матице српске