Izdavački centar Matice srpske d.o.o.
21000 Novi Sad
Matice srpske 1
Srbija

PIB 104974930
Matični broj 20277424
Tekući račun 325-9500600005414-07
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
 
 

Direktor i glavni urednik ICMS
Akademik Miro Vuksanović
021 528 910
021 66 13 457
e-mail: miro@bms.ns.ac.rs

e-mail: bms@eunet.rs

Prodaja
Slavica Lazić
021 523 567

 
 
Antologijska edicija
DESET VEKOVA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
 
Edicija
MATICA
 
SRPSKA KNJIŽEVNA KRITIKA
Copyright : Izdavački centar Matice srpske