Izdavački centar Matice srpske ima Antologijsku ediciju Deset vekova srpske književnosti (prvo kolo 2010, prvi urednik Miro Vuksanović) i Ediciju Matica (pokrenutu 2007, prvo kolo su uredili Miro Vuksanović, predlagač osnovne koncepcije Izdavačkog centra, Slavko Gordić i Milivoj Nenin).

Za Ediciju Matica svoje knjige po pozivu daju savremeni srpski pisci. Antologijska edicija izlazi prema Koncepcijskim i uređivačkim načelima. Obe edicije su u godišnjim kolima.

Izdavački centar je objavio kapitalno izdanje, u dva toma, Istorija srpske književne kritike Predraga Palavestre. Istorija zaokružuje ranije objavljenu Ediciju Srpska književna kritika u 25 tomova, objavljenih od 1975. do 1995.
 
Srpska književna kritika
 
 

Edicija Srpska književna kritika u 25 tomova
(1975. do 1995)
rasprodato izdanje Instituta za književnost i umetnost
i IP Matice srpske
 
    Predrag Palavestra
ISTORIJA SRPSKE KNJIŽEVNE KRITIKE : 1768-2007
tom I i II
2008.
(Srpska književna kritika) - 907 str. ; 24 cm.
ISBN 978-86-87079-13-7
ISBN 978-86-87079-14-4

cena 2000 dinara sa PDV-om (tom I i II)
 
 
 
ISTORIJA I TEORIJA SRPSKE KNJIŽEVNE KRITIKE
zbornik radova povodom knjige Istorija srpske književne kritike P. Palavestre
uredio Milan Radulović
zajedničko izdanje sa Institutom za književnost i umetnost iz Beograda

2009.
(Posebna izdanja / Institut za književnost i umetnost, Beograd ; 32) - 351 str. ; 24 cm.
ISBN 978-86-7095-153-2

cena  350 dinara sa PDV-om
 
 
 
 
Antologijska edicija
DESET VEKOVA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
 
Edicija
MATICA
 
SRPSKA KNJIŽEVNA KRITIKA
Copyright : Izdavački centar Matice srpske