Izdavački centar Matice srpske ima Antologijsku ediciju Deset vekova srpske književnosti (prvo kolo 2010, prvi urednik Miro Vuksanović) i Ediciju Matica (pokrenutu 2007, prvo kolo su uredili Miro Vuksanović, predlagač osnovne koncepcije Izdavačkog centra, Slavko Gordić i Milivoj Nenin).

Za Ediciju Matica svoje knjige po pozivu daju savremeni srpski pisci. Antologijska edicija izlazi prema Koncepcijskim i uređivačkim načelima. Obe edicije su u godišnjim kolima.

Izdavački centar je objavio kapitalno izdanje, u dva toma, Istorija srpske književne kritike Predraga Palavestre. Istorija zaokružuje ranije objavljenu Ediciju Srpska književna kritika u 25 tomova, objavljenih od 1975. do 1995.
 
 
Antologijska edicija
DESET VEKOVA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
 
Edicija
MATICA
 
SRPSKA KNJIŽEVNA KRITIKA
Copyright : Izdavački centar Matice srpske