TRINAESTO KOLO (2022)
 
 
 
 

Uređivački odbor
Glavni i odgovorni urednik
akademik Miro Vuksanović

Urednici
Akademik Zlata Bojović
Prof. emeritus dr Slavko Gordić
Prof. dr Tomislav Jovanović
Prof. emeritus dr Marija Kleut
Prof. dr Goran Maksimović
Dr Marko Nedić
Prof. dr Milivoj Nenin, dopisni član SANU

 
 
 
 
 
 
 
Antologijska edicija
Deset vekova srpske književnosti
(knjige u pripremi, četrnaesto i petnaesto kolo)
 
Borislav Radović (br. 94)
priređivač dr Marko Avramović
Ljubivoje Ršumović (br. 97)
priređivač prof. dr Zorana Opačić
David Albahari (br. 103)
priređivač Dragan Babić
Radoslav Petković (br. 104)
priređivač msr Nina Živković
Ivo Vojnović (br. 122)
priređivač akademik Zlata Bojović
Anđelko Krstić, Borivoje Jevtić (br. 126)
priređivači dr Mirjana Bojanić Ćirković, dr Andreja Marić
Danica Marković, Milica Janković (br. 130)
priređivač prof. dr Jelena Jovanović
Žarko Vasiljević, Dušan Vasiljev (br. 137)
priređivač dr Bojana Popović
Aleksandar Vučo, Dušan Matić (br. 141)
priređivači dr Dragana Bedov, dr Željka Pržulj
Milan Dedinac, Marko Ristić (br. 144)
priređivač mr Biljana Mičić
Skender Kulenović (br. 147)
priređivač dr Srđan Orsić
Pavle Popović, Gojko Janjušević (br. 149)
priređivač msr Milena Kulić
Slobodan Džunić (br. 154)
priređivač dr Danijela Kostadinović
Arsen Diklić (br. 155)
priređivač dr Milica Aleksić
Branko V. Radičević (br. 158)
priređivač mr Milan Gromović
 
 Stalnu podršku ovom nacionalnom projektu daju Ministarstvo kulture, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Grad Novi Sad. 

 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (trinaesto kolo u 10 knjiga, 2022)
 
 
 
Svetlana Velmar-Janković
priređivač prof. dr Radivoje Mikić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 90) - 390 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-47-9
 
 
 
Mirko Kovač
priređivač prof. dr Stojan Đorđić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 96) - 384 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-48-6
 
 
 
Dušan Kovačević  (prva knjiga)
priređivač prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 102) - 258 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-49-3
 
 
 
Dušan Kovačević  (druga knjiga)
priređivač prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 102) - 262 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-50-9
 
 
 
Aleksa Šantić
priređivač dr Katarina Vučić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 123) - 304 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-54-7
 
 
 
Mileta Jakšić. Sima Pandurović
priređivači prof. dr Zorica Hadžić i dr Sanja Paripović Krčmar
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 124) - 340 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-52-3
 
 
 
Ivo Ćipiko. Isak Samokovlija
priređivači prof. dr Goran Maksimović i dr Mirjana Lukić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 125) - 466 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-56-1
 
 
 
Milan Rakić
priređivač prof. dr Đorđe Despić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 129) - 194 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-51-6
 
 
 
Stanislav Krakov. Branimir Ćosić
priređivač prof. dr Valentina Hamović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 140) - 372 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-53-0
 
 
 
Miroslav Popović
priređivač dr Marko Nedić

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 160) - 348 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-55-4
 
Cena kompleta dvanaestog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (dvanaesto kolo u 10 knjiga, 2021)
 
 
 
Gavril Stefanović Venclović. Aleksije Vezilić. Jovan Muškatirović
priređivač prof. dr Zorica Nestorović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 16) - 436 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-46-2
 
 
 
Stanislav Vinaver
priređivač dr Željka Pržulj
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 49) - 382 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-37-0
 
 
 
Aleksandar Tišma
priređivač dr Srđan Orsić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 75) - 362 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-43-1
 
 
 
Milosav Tešić
priređivač dr Dragan Hamović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 101) - 288 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-38-7
 
 
 
Prijatelji moga veka Dobrice Ćosića
priređivač Marko Krstić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 121) - 324 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-44-8
 
 
 
Svetozar Ćorović
priređivač prof. dr Duško Pevulja
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 128) - 288 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-39-4
 
 
 
Vladislav Petković Dis
priređivač prof. dr Sonja Veselinović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 132) - 209 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-40-0
 
 
 
Milan Kašanin
priređivač prof. dr Zorica Hadžić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 139) - 371 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-41-7
 
 
 
Rade Drainac. Ljubiša Jocić
priređivač msr Milena Kulić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 142) - 370 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-45-5
 
 
 
Borislav Mihajlović Mihiz
priređivač dr Bojana Popović

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 156) - 308 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-42-4
 
Cena kompleta dvanaestog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (jedanaesto kolo u 11 knjiga, 2020)
 
 
 
Marin Držić
priređivač akademik Zlata Bojović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 11) - 322 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-28-8
 
 
 
Dragoslav Mihailović  (prva knjiga)
priređivač prof. dr Radivoje Mikić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 85) - 302 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-34-9
 
 
 
Dragoslav Mihailović  (druga knjiga)
priređivač prof. dr Radivoje Mikić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 85 - 284 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-35-6
 
 
 
Matija Bećković
priređivač dopisni član SANU Jovan Delić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 98) - 402 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-26-4
 
 
 
Knjiga o Lazi Kostiću Stanislava Vinavera
priređivač prof. dr Milivoj Nenin, dopisni član SANU
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 114) - 514 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-33-2
 
 
 
Antologija građanske poezije
priređivač prof. emeritus dr Marija Kleut
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 120) - 244 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-30-1
 
 
 
Grigorije Božović
priređivač msr Marija Blagojević
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 131) - 332 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-31-8
 
 
 
Todor Manojlović. Desimir Blagojević
priređivač dr Bojana Popović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 133) - 344 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-32-5
 
 
 
Milutin Uskoković
priređivač prof. dr Goran Maksimović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 134) - 360 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-27-1
 
 
 
Veljko Milićević
priređivač mr Biljana Mičić

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 135) - 330 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-29-5
 
 
 
Milutin Bojić
priređivač dr Aleksandar Pejčić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 136) - 326 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-36-3
 
Cena kompleta jedanaestog kola je 24.200 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (deseto kolo u 10 knjiga, 2019)
 
 
 
Aleksandar Piščević, Sava Tekelija, Anka Obrenović
priređivači prof. emeritus dr Marija Kleut i Radmila Gikić Petrović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 19) - 296 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-16-5
 
 
 
Pavle Solarić, Jovan Došenović, Jovan Pačić
priređivač prof. emeritus dr Dušan Ivanić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 23) - 300 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-17-2
 
 
 
Jovan Hadžić, Jovan Subotić, Vasilije Subotić
priređivač prof. dr Zorica Nestorović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 27 - 442 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-18-9
 
 
 
Lazar Komarčić, Pera Todorović
priređivač dr Ljilјana Kostić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 37) - 326 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-19-6
 
 
 
Milovan Glišić, Radoje Domanović
priređivač prof. dr Goran Maksimović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 39) - 450 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-20-2
 
 
 
Radomir Konstantinović
priređivač Radivoj Cvetićanin
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 78) - 242 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-21-9
 
 
 
Milorad Pavić
priređivač dr Jelena Marićević
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 81) - 392 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-22-6
 
 
 
Novica Tadić
priređivač Selimir Radulović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 100) - 268 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-23-3
 
 
 
Znakovi pored puta Ive Andrića
priređivač prof. emeritus dr Slavko Gordić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 115) - 412 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-24-0
 
 
 
Anica Savić Rebac
priređivač prof. dr Saša Radojčić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 119) - 226 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-25-7
 
Cena kompleta desetog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (deveto kolo u 10 knjiga, 2018)
 
 
 
Dimitrije Kantakuzin, Konstantin Mihailović iz Ostrovice, Pajsije, Arsenije III Crnojević
priređivač prof. dr Tomislav Jovanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 4) - 251 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-10-3
 
 
 
Jelena Dimitrijević, Vladan Đorđević
priređivači dr Slobodanka Peković i dr Ljiljana Kostić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 45) - 407 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-07-3
 
 
 
Dobrica Ćosić  (prva knjiga)
priređivač prof. dr Milan Radulović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 71 - 227 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-08-0
 
 
 
Dobrica Ćosić  (druga knjiga)
priređivač prof. dr Milan Radulović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 71) - 269 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-09-7
 
 
 
Miodrag Pavlović
priređivač prof. dr Đorđe Despić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 79) - 389 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-10-3
 
 
 
Danilo Kiš
priređivač prof. dr Mihajlo Pantić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 92) - 441 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-11-0
 
 
 
Miroslav Josić Višnjić
priređivač prof. dr Radivoje Mikić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 99) - 339 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-12-7
 
 
 
Antologija književnosti za decu (prva knjiga)
priređivač prof. dr Zorana Opačić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 116) - 443 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-13-4
 
 
 
Antologija književnosti za decu (druga knjiga)
priređivač prof. dr Zorana Opačić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 116) - 361 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-14-1
 
 
 
Božidar Knežević
priređivač prof. dr Saša Radojčić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 118) - 187 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-15-8
 
Cena kompleta devetog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (osmo kolo u 10 knjiga, 2017)
 
 
 
Narodne pripovetke i predanja
priređivač prof. dr Snežana Samardžija
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 10) - 274 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-96-0
 
 
 
Jerotej Račanin, Jovan Rajić, Mihailo Maksimović
priređivači prof. dr Tomislav Jovanović, mr Dragana Grbić i prof. dr Mirjana D. Stefanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 17) - 285 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-05-9
 
 
 
Vuk Stefanović Karadžić
priređivač prof. emeritus dr Marija Kleut
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 24) - 232 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-97-7
 
 
 
Stefan Mitrov Ljubiša, Marko Miljanov
priređivač prof. dr Lidija Tomić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 33) - 467 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-98-4
 
 
 
Ljubomir Nenadović, Milica Stojadinović Srpkinja
priređivač Radmila Gikić Petrović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 34) - 295 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-99-1
 
 
 
Oskar Davičo
priređivač mr Biljana Mičić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 65) - 355 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-00-4
 
 
 
Antonije Isaković
priređivač prof. dr Vladislava Gordić Petković
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 74) - 248 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-01-1
 
 
 
Borislav Pekić (prva knjiga)
priređivač prof. dr Petar Pijanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 82) - 345 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-02-8
 
 
 
Borislav Pekić (druga knjiga)
priređivač prof. dr Petar Pijanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 83) - 324 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-03-5
 
 
 
Ljubomir Simović
priređivač Bogdan A. Popović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 93) - 339 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-80730-04-2
 
Cena kompleta osmog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (sedmo kolo u 10 knjiga, 2016)
 
 
 
Gerasim Zelić, Vikentije Rakić, Sava Mrkalj
priređivači Borivoj Čalić i dr Isidora Popović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 18) - 327 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-86-1
 
 
 
Nićifor Ninković, Prota Mateja Nenadović
priređivač prof. dr Milisav Savić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 25) - 329 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-87-8
 
 
 
Sima Milutinović Sarajlija
priređivač prof. dr Dušan Ivanić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 26) - 405 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-91-5
 
 
 
Jakov Ignjatović
priređivač dr Snežana Milosavljević Milić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 31) - 445 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-92-2
 
 
 
Đura Jakšić
priređivač prof. dr Duško Pevulja
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 35) - 429 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-93-9
 
 
 
Momčilo Nastasijević
priređivač mr Biljana Mičić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 61) - 251 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-89-2
 
 
 
Miodrag Bulatović
priređivač akademik Miro Vuksanović; predgovor akademik Matija Bećković
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 84) - 407 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-88-5
 
 
 
Živojin Pavlović
priređivač dr Bojan Jović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 88) - 361 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-94-6
 
 
 
Jovan Hristić
priređivač prof. dr Bojana Stojanović Pantović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 89) - 231 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-90-8
 
 
 
Branko Miljković
priređivač prof. dr Radivoje Mikić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 91) - 227 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-95-3
 
Cena kompleta sedmog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (šesto kolo u 12 knjiga, 2015)
 
 
 
Danilo II, Danilov učenik, Grigorije Camblak, Jefimija, Danilo III, Stefan Lazarević, Andonije Rafail, Konstantin Filosof, Jelena Balšić, Nikon Jerusalimac
priređivač prof. dr Tomislav Jovanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 3) - 289 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-83-0
 
 
 
Epske narodne pesme
priređivač prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 8) - 483 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-75-5
 
 
 
Atanasije Stojković, Joakim Vujić
priređivač mr Dragana Grbić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 21) - 383 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-82-3
 
 
 
Lukijan Mušicki
priređivač prof. dr Mirjana D. Stefanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 22) - 161 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-79-3
 
 
 
Laza Lazarević, Janko Veselinović
priređivač dr Snežana Milosavljević Milić (u saradnji sa dr Mirkom Đukićem)
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 40) - 527 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-80-9
 
 
 
Dragutin Ilić
priređivač dr Vladimir Gvozden
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 43) - 303 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-78-6
 
 
 
Boško Petrović
priređivač prof. emeritus dr Slavko Gordić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 70) - 319 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-74-8
 
 
 
Vasko Popa
priređivač dr Dragan Hamović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 73) - 275 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-76-2
 
 
 
Stevan Raičković
priređivač Miroslav Maksimović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 77) - 363 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-77-9
 
 
 
Aleksandar Popović
priređivač prof. dr Jovan Ljuštanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 80) - 269 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-85-4
 
 
 
Ivan V. Lalić
priređivač mr Sonja Veselinović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 86) - 255 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-84-7
 
 
 
Slobodan Selenić
priređivač dr Marko Nedić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 87) - 331 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-81-6
 
Cena kompleta šestog kola je 26.400 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (peto kolo u 10 knjiga, 2014)
 
 
 
Dživo Gundulić
priređivač akademik Zlata Bojović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 12) - 375 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-69-4
 
 
 
Đorđe Marković Koder
priređivač dr Dragan Bošković
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 29) - 307 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-70-0
 
 
 
Veljko Petrović
priređivač prof. dr Đorđe Despić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 53) - 415 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-67-0
 
 
 
Desanka Maksimović
priređivač prof. dr Staniša Tutnjević
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 63) - 403 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-66-3
 
 
 
Meša Selimović
priređivač prof. dr Jovan Delić, dopisni član SANU
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 66) - 535 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-65-6
 
 
 
Mihailo Lalić
priređivač prof. dr Lidija Tomić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 68) - 535 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-73-1
 
 
 
Branko Ćopić
priređivač prof. dr Stojan Đorđić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 69) - 449 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-71-7
 
 
 
Dušan Radović
priređivač prof. dr Petar Pijanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 72) - 395 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-68-7
 
 
 
Pavle Ugrinov
priređivač Nenad Šaponja
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 76) - 379 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-64-9
 
 
 
Knjiga o Njegošu Isidore Sekulić
priređivač dr Slobodanka Peković
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 113) - 305 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-72-4
 
Cena kompleta petog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (četvrto kolo u 10 knjiga, 2013)
 
 
 
Stara srpska poezija; zapisi i natpisi, arenge
priređivač prof. dr Tomislav Jovanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 5) - 457 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-61-8
 
 
 
Lirsko-epske narodne pesme
priređivač prof. emeritus dr Marija Kleut
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 9) - 267 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-60-1
 
 
 
Simeon Piščević
priređivač prof. dr Mirjana D. Stefanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 14) - 407 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-58-8
 
 
 
Vojislav Ilić
priređivač prof. dr Zorica Hadžić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 44) - 371 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-56-4
 
 
 
Svetolik Ranković
priređivač prof. dr Radoslav Eraković
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 46) - 307 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-54-0
 
 
 
Branislav Nušić
priređivač prof. dr Jovan Ljuštanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 47) - 525 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-59-5
 
 
 
Jovan Dučić
priređivač mr Bojan Čolak
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 48) - 524 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-57-1
 
 
 
Vladan Desnica
priređivač prof. dr Željko Milanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 64) - 435 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-55-7
 
 
 
Milovan Đilas
priređivač akademik Miro Vuksanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 67) - 421 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-53-3
 
 
 
Knjiga o Zmaju Laze Kostića
priređivač prof. dr Milivoj Nenin, dopisni član SANU
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 112) - 456 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-52-6
 
Cena kompleta četvrtog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (treće kolo u 10 knjiga, 2012)
 
 
 
Stefan Prvovenčani, Domentijan, Teodosije
priređivač prof. dr Ljiljana Juhas Georgievska
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 2) - 433 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-50-2
 
 
 
Lirske narodne pesme
priređivač prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 7) - 335 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-51-9
 
 
 
Srpski rječnik ili azbučni roman : književni delovi prvog i drugog izdanja (1818, 1852) / Vuk Stef. Karadžić
priređivač akademik Miro Vuksanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 107) - 555 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-42-7
 
 
 
Branko Radičević
priređivač prof. dr Tatjana Jovićević
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 32) - 287 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-47-2
 
 
 
Jovan Jovanović Zmaj
priređivač prof. dr Tanja Popović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 36) - 483 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-46-5
 
 
 
Dragiša Vasić
priređivač dr Marko Nedić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 54) - 392 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-44-1
 
 
 
Ivo Andrić (treća knjiga)
priređivač prof. emeritus dr Slavko Gordić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 57) - 485 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-49-6
 
 
 
Miloš Crnjanski (treća knjiga)
priređivač prof. dr Gorana Raičević
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 60) - 621 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-43-4
 
 
 
Antologija Bogdan Popović
priređivač akademik Predrag Palavestra
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 108) - 493 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-45-8
 
 
 
Rastko Petrović
priređivač prof. dr Bojana Stojanović Pantović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 62) - 421 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-48-9
 
Cena kompleta trećeg kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%
.
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (drugo kolo u 10 knjiga, 2011)
 
 
 
Zaharija Orfelin
priređivač Borivoj Čalić

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 13) - 395 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-34-2
 
 
 
Milovan Vidaković
priređivač prof. dr Radoslav Eraković

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 20) - 341 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-38-0
 
 
 
Laza Kostić
priređivač akademik Ljubomir Simović

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 38) - 441 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-31-1
 
 
 
Simo Matavulj
priređivač prof. dr Dragana Vukićević

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 41) - 363 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-40-3
 
 
 
Stevan Sremac
priređivač prof. dr Goran Maksimović

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 42) - 465 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-32-8
 
 
 
Petar Kočić
priređivač akademik Svetozar Koljević

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 50) - 275 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-33-5
 
 
 
Isidora Sekulić
priređivač prof. dr Slobodanka Peković

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 52) - 465 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-37-3
 
 
 
Ivo Andrić (druga knjiga)
priređivač prof. emeritus dr Slavko Gordić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 56) - 504 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-36-6
 
 
 
Miloš Crnjanski (druga knjiga)
priređivač prof. dr Gorana Raičević
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 59) - 501 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-39-7
 
 
 
Jovan Skerlić
priređivač akademik Predrag Palavestra

(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 109) - 439 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-35-9
 
Cena kompleta drugog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%.
 
 
 
Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti (prvo kolo u 10 knjiga, 2010)
 
 
 
Sveti Sava
priređivač prof. dr Tomislav Jovanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 1) - 229 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-19-9
 
 
 
Jednostavni oblici narodne književnosti
priređivač prof. emeritus dr Marija Kleut
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 6) - 281 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-21-2
 
 
 
Poezija Dubrovnika i Boke Kotorske
priređivač akademik Zlata Bojović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 111) - 347 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-24-3
 
 
 
Dositej Obradović
priređivač prof. dr Mirjana D. Stefanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 15) - 455 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-22-9
 
 
 
Jovan Sterija Popović
priređivač prof. dr Sava Damjanov
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 28) - 451 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-27-4
 
 
 
Petar II Petrović Njegoš
priređivač akademik Miro Vuksanović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 30) - 419 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-12-0
 
 
 
Borisav Stanković
priređivač dr Marko Nedić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 51) - 401 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-25-0
 
 
 
Ivo Andrić (prva knjiga)
priređivač prof. emeritus dr Slavko Gordić
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 55) - 365 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-18-2
 
 
 
Miloš Crnjanski (prva knjiga)
priređivač prof. dr Milivoj Nenin, dopisni član SANU
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 58) - 459 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-26-7
 
 
 
Antologija srpskog pesništva (XI-XX vek)
priređivač akademik Miodrag Pavlović
(Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 110) - 393 str. ; 24 cm.

ISBN 978-86-87079-23-6
 
Cena kompleta prvog kola je 22.000 dinara sa PDV-om, a cena pojedinačne knjige 2.200 dinara sa PDV-om.
Pri kupovini kompleta odobrava se popust od 25%.
 
 
Antologijska edicija
DESET VEKOVA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
 
Edicija
MATICA
 
SRPSKA KNJIŽEVNA KRITIKA
Copyright : Izdavački centar Matice srpske